Първите новини Какви са характеристиките на универсалните съединителни съединения?

Универсалното съединение използва характеристиките на своя механизъм

въртящият момент и движението могат да бъдат надеждно предадени. Характеристиките на универсалните съединители са: конструкцията има различни ъгли на проникване и двата аксиално включени ъгъла на универсалните съединители са различни, обикновено между 5 ° -45 °.

Използване на универсално съединение

При високоскоростната и тежкотоварна трансмисия някои съединители имат буфери и при условие на амортизация те са направени да се въртят заедно, за да предават механичните части на променливата скорост. И подобряване на динамичното представяне на валовете. Съединителят е съставен от две половини, които са съответно свързани с задвижващия вал и задвижващия вал. Като цяло силовите машини са свързани най-вече със съединители и работещи машини.

Съществуват някои видове универсални съединителни съединения

Съединителят има два свързани вала. Поради производствени и монтажни грешки, последващи деформации и температурни промени, относителното положение на двата вала ще се промени и стриктното подравняване често не е гарантирано. Компоненти, дали има способността да компенсира различни относителни измествания, тоест дали може да поддържа функцията на свързване и целта на съединителя при условие на относително изместване. Съединителите могат да бъдат разделени на твърди съединители, гъвкави съединители и предпазни съединители. Основните видове съединители, характеристики и тяхната роля в категорията забележки в преносната система

Твърдите съединители могат да предават движение и въртящ момент само без други функции, включително двупосочни съединители, втулки, скоби и др.

Гъвкави съединители Гъвкавите съединители без еластични елементи могат не само да предават движение и въртящ момент, но и да имат различна степен на въвеждане. Ефективността на радиалната и ъгловата компенсация включва съединители на зъбни колела, универсални съединители, съединител за верига, плъзгач, мембранен съединител и др

Гъвкавият съединител с еластични елементи може да предава движение и въртящ момент; има различна степен на въвеждане, радиална и ъглова компенсация; той също има различни степени на намаляване на вибрациите и буфериране, подобрявайки работните характеристики на трансмисионната система, включително различни гъвкави съединители с неметални еластични елементи и гъвкави съединители с метални еластични елементи. Структурата на различните еластични съединители е различна, проводимостта е различна и ролята в предавателната система също е различна.

Гъвкавите предпазни съединители също имат различни нива на компенсация, включително тип щифт, тип триене, тип магнитен прах, центробежен тип, хидравличен тип и други предпазни съединители

Величината и посоката на относителното преместване на двете оси. Когато е трудно да се поддържа стриктно и точно подравняване на двата вала след монтаж и настройка или когато двата вала ще пречат на допълнително относително изместване по време на работния процес, гъвкавият съединител трябва да бъде заменен. Например, когато радиалното изместване е в аксиална посока, плъзгащото съединение може да бъде избрано и ъгловото изместване, проникващо или пресичащо два вала, може да бъде свързано с универсално съединение.

Надеждността и работната среда на съединителя. Съединителите, които не изискват смазване, обикновено са изработени от метални компоненти и са по-надеждни; съединителите, които изискват смазване, лесно се влияят от степента на смазване и могат да замърсят околната среда. Съединителите, съдържащи неметални компоненти като каучук, са чувствителни към температура, корозивни среди и силна светлина и са склонни към стареене.

Поради причини като производство, монтаж, деформация на натоварването и температурни промени е трудно да се поддържа стриктно и точно подравняване на двата вала след монтаж и настройка. Има определена степен на изместване в посоките x и Y и ъгъла на отклонение CI. Когато радиалното изместване е голямо, плъзгащото съединение не е задължително и ъгловото изместване, проникващо или пресичащо два вала, може да бъде свързано с универсални съединители. Когато двата вала произвеждат допълнителни относителни измествания поради смущения по време на работния процес, трябва да бъде избран гъвкав съединител.


Време за публикуване: 27 август 2020 г.